Depressiviteit: doorgegeven pijn van je voorouders

familytreeAanleg, niets aan te doen? 
Over de invloed van voeding en leefstijl op depressiviteit is al veel geschreven. Over de invloed van je voorouders erop wordt minder gepubliceerd. De reden daarvoor lijkt de gedachte te zijn dat je aan aanleg niet zoveel kan doen, je hebt het of je hebt het niet en daar heb je mee te leven, zo simpel is het. Toch? Of niet?

De oorspronkelijke pijn
Het is al langer bekend dat voedingsgewoonten en leefstijl van je voorouders, tot wel vier generaties terug, bepalend zijn voor jouw gezondheid. Hoe gezonder zíj leefden, hoe meer basisgezondheid jij in jouw genenpakketje hebt meegekregen.
Dat geldt voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid; allerlei ziektes en kwetsbaarheden komen in bepaalde families meer voor dan in andere. Je kunt dat beschouwen als een vaststaand gegeven, maar je kunt daar ook anders naar kijken.

Als wij iets meemaken dat heel ingrijpend, pijnlijk of traumatisch is, dan is het een censorshipalgemeen menselijke neiging om dat zo snel en diep mogelijk weg te stoppen zodat we het niet meer horen, zien en voelen.  Het líjkt alsof het is opgelost, maar niets is minder waar: dat wat niet doorvoeld en verwerkt wordt, zet zich vast in ons onbewuste bewustzijn en blijft wrikken. Datgene wat onopgelost is wil opgelost worden. Als het niet onder ogen wordt gezien, manifesteert het zich op allerlei manieren in ons leven en ons lijf: als onfortuinlijke situaties en een heel scala aan lichamelijke en geestelijke klachten. Als je dus iets pijnlijks meemaakt en dat niet goed verwerkt, heb je daar de rest van je leven op de één of andere manier last van. En die klachten zijn heel vaak niet meer te herleiden tot de oorspronkelijke situatie, waar het allemaal mee begon.

Maar, dat is niet alles. Je zou namelijk verwachten dat die weggestopte, pijnlijke emoties en ervaringen ophouden te bestaan, als degene die het is overkomen overlijdt.
Maar dat is niet zo. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat tragedies en pijn – zoals bijvoorbeeld verlaten worden, trauma, suïcide, oorlog, de dood van een kind/ouder/broer/zus – als schokgolven van (geestelijke) nood worden doorgegeven van de ene generatie aan de andere.

Een depressie als doorgegeven pijn
Zo beschouwd is depressiviteit een van generatie op generatie doorgegeven hulpvraag:
de vraag om eindelijk die weggestopte, onderdrukte pijn te erkennen, te ervaren en los te laten. Dat is, in dit perspectief, de taak die een depressief mens te doen staat.
Een zware taak, zeker. Een moeilijke taak ook. Moeilijk, maar niet onmogelijk!

Behandeling van een aan jou doorgegeven pijnschuilen in hand.jpg
Een goede therapeut of psycholoog die jou geduldig en liefdevol helpt je gevoelens te onderzoeken, onder ogen te zien en los te laten kan heel behulpzaam zijn. Behandelvormen als hypnotherapie, regressietherapie en energiewerk in de breedste zin van het woord zijn zeer aangewezen. En ook Healing, op zichzelf staand of ondersteunend aan andere vormen van therapie, is een prachtige manier om contact te maken met wat er is en je te helpen dát wat beschadigd is weer te helen.

Hoe dan ook, heb je het gevoel dat je niet verder komt met alleen voeding, beweging en stressreductie, heb je het idee dat je met je huidige behandeling alleen maar iets onderdrukt en voelt dat niet goed? Dan is het wellicht goed om er eens vanuit dit perspectief mee aan de slag te gaan.

*Voor meer uitleg over Healing, energie en bewustzijn , verwijs ik je graag door naar dit blog:  http://healingpraktijk.one/2016/06/07/healing-wat-is-dat-nou-eigenlijk/ ‎

* Voor meer informatie over overerving van tragedies/trauma’s is dit artikel aan te raden:
https://www.scienceandnonduality.com/an-excerpt-from-it-didnt-start-with-you-how-inherited-family-trauma-shapes-who-we-are-and-how-to-end-the-cycle-viking-april-2016-by-mark-wolynn/

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *